Túrák   |   Rólunk   |   Postaláda   |   Fontos információk   |   Kérdöív   |   Helyfoglalás   |   Utazási szerzödés   |  Amazing Brazil |  Amazing Bolivia |  Amazing Chile |  Amazing Equador |   Nyitólap Peru

 
 

Figyelem:
Bövebb információért klikkeljen az adott címre!

 

Szerzödés  |  Helyfoglalás  |  Végsö számla/Pótdij  |  A túra változtatása

A túra lemondása az utas részéröl  |  Panasz/Kifogás  |  Utazási és Útlemondási biztosítás  |  Anyagi biztositék

Utas felelössége  |  A túra lemondása a vállalat részéröl  |  Felelösségünk  |  Repülés/Késés

Az Amazing Peru célja, hogy egy sikeres, felejthetetlen kirándulást biztosítson Önnek. Figyelemmel olvassa el a következö szabályokat/feltételeket, mert ez lesz a szerzödés Ön és az Amazing Peru között. 

Árajánlatunk az érdeklödés idöpontjától számítva 90 napig érvényes. Ha bármilyen információra lenne szükségük a kirándulással, helyfoglalással kapcsolatban, bizalommal forduljanak hozzánk.

A részvételi díj nem tartalmazza: nemzetközi repülöjegy és illetékek, személyes kiadások, biztosítás, borravalók és az útitervbe nem elöirt étkezés.1. Szerzödés

Az Amazing Peru és azon ügyfeleink között kötödik meg, akik velünk utaznak vagy szándékoznak részt venni a programjainkon. A szerzödés elolvasása és elfogadása kötelezö minden ügyfelünk számára. Ezek a feltételek a mi programjaink alatt nyújtott szolgáltatásokra vonatkoznak. A nemzetközi repülésre, a légitársaság elöírásai vonatkoznak.
Vissza az elejére

 

2. Helyfoglalás

A helyfoglalás akkor tekinthetö biztosítottnak, ha az elöjegyzési ürlapot maradéktalanul kitöltik és az Amazing Peru címére. Az ürlapot lekérhetik a web site-ról vagy külön kérésre elküldjük az utasnak a kiszabott elöleggel együtt. Az ügyfeleink kötelesek elolvasni a szerzödést, hogy tisztába legyenek az eladási feltételekkel. A helyfoglalás attól a naptól kezdve biztosított, amikor az Amazing Peru elküldi az elismerö számlát az elöleg átvételéröl. A szerzödés ekkor köttetik meg, és a részvételi díj elöleg, mint vissza nem térítendö letét szerepel. Az Amazing Peru fenntartja azt a jogát, hogy nem megfelelö utaslétszám esetén a szerzödéstöl elállhat.
Vissza az elejére

 

3. Végsö számla/Pótdij

A teljes részvételi díj és a szolgáltatások teljes díjának befizetési határideje az utazás megkezdése elött 60 nappal esedékes. A jelzett fizetési határidö be nem tartása, a már megkötött utazási szerzödés megszünését eredményezi. A részvételi díj elöleg, mint vissza nem térítendö letét szerepel.. 

Pótdij

Árajánlatunk az érdeklödés napjától számítva, 90 napig érvényes. Amennyiben az árajánlat kézhez vételétöl számított 30 napon beül befizetik a teljes részvételi díjat, akkor nem kerül sor pótdíj felszámítására. Az Amazing Peru fenntartja a jogát a túra részvételi díjának emelésére az alábbi esetekben: állami adó, valuta ingadozás, szállítási költség, benzin árának emelése, belföldi repülés díjának emelése. Amazing Peru felemészt egy összeget k.b. 2% át a részvételi dijnak, ha a pótdij szükségszerü. Ez nem vonatkozik kormány által kivetett azon adókra és az azokkal kapcsolatban felmerülö módosítási költségekre, amelyek az utazási ajánlatunk közzététele után léptek érvénybe. Az utas 2% felüli összeget köteles fizetni, ha a pótdíj emelkedése az eredeti részvételi díj 10%-át meghaladja. Az utas az erröl szóló értesítés keltétöl számított 7 napon belül az utazási szerzödéstöl elállhat és az Amazing Peru a befizetett összeget, teljes egészében visszatéríti. Bármilyen az utasokat érintö változásról 4 héttel az indulás elött ügyfeleinket írásban értesítjük..
Vissza az elejére

 

4. A túra változtatása

Amennyiben a leszerzödött túrát 60 nappal az indulás elött megváltoztatják, átteszik az indulási idöpontját vagy egy másik túrával helyettesítik személyenként $50 módosítási költséget számolunk fel.A 60 napon belüli változásokat "A túra lemondásnak" könyveljük el, amikor az ott feltüntetett lemondási költségek lépnek érvénybe.
Vissza az elejére

 

5. A túra lemondása az utas részéröl

Abban az esetben, ha az utas valami oknál fogva képtelen utazni, és az indok az Amazing Peru szerint elfogadható, akkor a túra átruházható más a feltételeket elfogadó személyre. A szerzödés ugyanaz marad, ha a légitársaságok elfogadják a név és a személy változtatását. Amennyiben az átruházás lehetséges, $50 kezelési költséget számolunk fel személyenként. Ennek feltétele, hogy a változásról 60 nappal az indulás elött értesítsék az Amazing Peru-t. Ha 60 napon belül történik meg az értesítés, akkor személyenként $100-t kötelesek kifizetni az utasok, hozzáadva a légitársaságok által felszámolt költséget. Amennyiben az utas lemondja a túrát, lemondási költséget számolunk fel. Ez attól a naptól lép érvénybe, ahogy Amazing Peru írásban megkapta az értesítést. A lemondási költség az alábbiak szerint alakul:

60 nap vagy több indulás elött: Elöleg visszatartva
59 - 30 nap indulás elött: Részvételi díj 60%-át megtartva
29 - 14 nap indulás elött: Részvételi díj 90%-át megtartva
Kevesebb, mint 14 nap: Részvételi díj 100%-át megtartva
Ajánlott a teljes biztosítás megkötése, ami magában foglalja az elöleg és a lemondási költségek vissza térítését.
Vissza az elejére

 

6. Panasz/Kifogás

Az utas a panaszát a helyszínen tartózkodó utaskísérönek, vagy annak hiányában a jelenlevö szolgáltatónak haladéktalanul köteles bejelenteni. Késöi bejelentés esetén, nem tudjuk felülvizsgálni és helyrehozni a problémákat, így az Amazing Peru mentesül a kár megtérítésének kötelezettsége alól. Amennyiben az utasnak kifogása merül fel az Amazing Peru szolgáltatásaival kapcsolatban, akkor kérjük, hogy hazaérkezését követöen 28 napon belül írásban tájékoztassa róla az Amazing Peru-t.
Vissza az elejére

 

7. Utazási és Útlemondási biztosítás

Az utazási biztosítás minden utasnak kötelezö, aki az Amazing Peru programjaira jelentkezik. Az utas felelössége, hogy a megfelelö biztosítással rendelkezzen: a baleset, halál, betegség, hazaszállítás, útlemondás esetét is magába foglalja. Az Amazing Peru kötelessége felülvizsgálni a biztosítási kötvényeket. Jogunkban áll, visszautasítani a programon való részvételt, ha a biztosítási kötvény nem tesz eleget az elöírt kritériumoknak.
Vissza az elejére

 

8. Anyagi biztositék
Amazing Peru E.I.R.L., a Peruvian Turisztikai Minisztérium által bejegyzett korlátolt felelösségu társaság (Kft). Szam (RUC) 20530680143. Eleget tesz a jelenlegi európai elöírásoknak, s ezáltal garantálja az utas vagyoni biztonságát.
Vissza az elejére

 

9. Utas felelössége

Az Amazing Peru programjainak idötartama alatt az utas köteles elfogadni az iroda alkalmazottainak, az idegenvezetöknek a határozatait. Amennyiben a túra vezetöjének véleménye szerint az utas egészségi állapota, illetve magaviselete akadályozná a program biztonságos megvalósulását, vagy az utas egészségét veszélyeztetné, az ügyfél kizárható az egész túrából. Betegség, illetve baleset esetén az Amazing Peru közremüködik, ahogy azt a helyzet megkívánja, az utas pedig utólagosan visszatéríti a felmerült összeget. Ha az utas törvényellenes dolgot követ el, akkor a programból kizárható és az Amazing Peru felelösséget nem vállal érte. Ha az utas egészségi állapota bármilyen hatással lenne a többi utasra, azt tudatni kell velünk helyfoglaláskor. Az utas által igénybe nem vett programért kártérítés nem illeti meg. Az utazáshoz szükséges okmányokat - útlevélet, vízumot és oltási igazolványokat - az utas köteles beszerezni. Bárminemü információt az idöjárásról, a felszerelésröl vagy az öltözködésröl szívesen biztosítunk az Önök számára, de azokért az Amazing Peru felelösséget nem vállal.
Vissza az elejére

 

10. A túra lemondása a vállalat részéröl

Az Amazing Peru mindent megtesz, hogy a programokat a hirdetésben leírtak szerint valósítsa meg, de a változtatás lehetöségét fenntartja a szolgáltatás, az árak, valamint az útitervek tekintetében egyaránt. Az utasokat érintö jelentösebb változások esetén az Amazing Peru értesíti az ügyfeleket. Az értesítési kötelezettség nem vonatkozik a légitársaságokra, különbözö közlekedési vállalatokra és a megnevezett szállodákra. Az Amazing Peru nem vállal felelösséget a repülési menetrendben történö változásért vagy a járatok késöi indulásáért, vagy érkezéséért, ez mind a légitársaság felelössége. Mindamellett mi igyekszünk, hogy a változások ne érintsék kellemetlenül, illetve a lehetö legkisebb mértékben befolyásolja a túrát. Abban az esetben, ha az utas közvetlenül az indulás elött kap értesítést a jelentös változásról, akkor jogában áll a következö lehetöségek közül választani: elfogadja a változást, vagy az Amazing Peru más programját választja, vagy lemondja a túrát és a teljes részvételi díj visszatérítésre kerül. Feltéve, hogy ez a nagy változás nem a következménye olyan állapotnak, ami nem az Amazing Peru irányitása alá tartozik.

A kártérítés az alábbiak szerint alakul:

42 napon túl: Kártérítés nem jár
41 - 28 nap: $30 személyenként
27 - 14 nap: $40 személyenként
13 nappal indulás elött: $50 személyenként

Amazing Peru nem mentesül a kártérítés fizetési kötelezettsége alól, abban az esetben, ha a program a saját hibáján kívül bekövetkezett esemény miatt nem valósítható meg. Saját hibán kívüli akadályozó tényezönek minösülnek a következö események: a cél országban bekövetkezett háború, sztrájk, terrorista tevékenységek, katasztrófa, veszélyeztetö politikai események, természeti csapások, járványos betegség, nemzetközi embargó, valamint légitársaságok és fuvaroztatók menetrend változása vagy lemondása vagy ehhez hasonló események bekövetkezése. Egyes túrák a minimum utaslétszám hiányában az iroda által visszavonhatóak. Az Amazing Peru nak jogába áll 8 héttel az indulás elött bármilyen körülmények között lemondani a túrát, azon belül viszont csak abban az esetben, ha politikai események veszélyeztetik az emberi életet és egészséget, vagy megfelelö utaslétszám hiányában, illetve ha az utas nem fizette ki az elöírt idön belül a teljes részvételi díjat. Az Amazing Peru vissza küldi az elöleget vagy felkínál egy hasonló színvonalú túrát és kártérítést fizet az elöbbiekben felsorolt kategóriák szerint. Ez azonban nem vonatkozik arra az utasra, aki nem fizette ki a fennmaradt végösszeget. Az iroda kártérítés fizetésére nem kötelezett, amennyiben a túra lemondásának oka politikai puccs vagy nincs meg a megfelelö utaslétszám.
Vissza az elejére

 

11. Felelösségünk

Az ügyfélnek az elöjegyzésnél már tudatában kell lennie az ilyen kalandos túrákkal járó veszélyeknek. A programok alatt felmerülö veszélyeket az utas saját maga vállalja. Még a legpontosabban kidolgozott és a legnagyobb odafigyeléssel megszervezett útiterv megvalósításakor is közbejöhetnek elöre nem látható események. Peru viszonylag elmaradott ország az alapvetö ellátások tekintetében. Az Amazing Peru nem vállal felelösséget az elöre nem látható körülmények - mint például késés, kényelmetlen feltételek, stb. - bekövetkezéséért.

a) Amennyiben az Amazing Peru nem az elöírtak szerinti minöségben nyújtotta a szolgáltatásokat, az iroda vállalja a felelösséget a személyi kárt nem szenvedett utasért. Abban az esetben is megfelelö kártérítést fizet, ha az utas nem élvezte, hanem ellenkezöleg, kellemetlenséget okozott neki a túra. Azonban az Amazing Peru nem fizet kártérítést, ha a hibát nem az iroda vagy annak szolgáltatói, illetve alkalmazottai okozták, hanem az utas tévedésének eredménye.

b) Ha a program teljes idötartama alatt az utast baleset vagy halál éri, az Amazing Peru a teljes felelösséget vállalja. Azonban, ha a baleset vagy haláleset az utas hibájából történt, vagy a túrától függetlenül más tettének a következménye, illetve olyan elöre nem látható események miatt következett be, amit az Amazing Peru és szolgáltatói nem tudtak megakadályozni, akkor az iroda a felelösség alól mentesül.

c) A fent említett 11a és 11b paragrafusokra vonatkozóan az Amazing Peru korlátolt kártérítést fizet. Repülés, vonat vagy tengeri utazás és hotel elszállásolás esetében, rendelkezésre áll a Varsói egyezmény által kiszabott összeg, amit a késöbbiekben a Hágai Protokoll 1955, 1961 Berni egyezmény, 1974 Athéni egyezmény és 1962 Párizsi egyezmény elfogadásával módosítottak. 
Vissza az elejére

 

12. Repülés/Késés

Az iroda nem vállal felelösséget az Európából oda-vissza repülöjárat késésének esetében, függetlenül attól, hogy a késést vagy lemondást mi okozta. Abban az esetben, ha a járat késése miatt rövidebb lesz a szabadidö a hotelok és szolgáltatók visszafizetésre nem kötelezettek. Ehhez hasonlóan a légitársaságok sem adnak kártérítést késés esetében.
Vissza az elejére

Copyright © 2003 Amazing Peru

Európai nyilvántartási iroda: 
9 Alma Road, Manchester M19 2FG, United Kingdom. 
   Email: info@amazingperu.com

Peru-i nyilvántartási iroda:
Jr José de Sucre, 1214 Huaraz, Ancash, Peru. 
Tel. 00 51 43 726526
Fax. 00 51 43 726158